DESKOVÉ SYSTÉMY BEZ KOMPROMISŮ PRO VAŠÍ BEZPEČNOST DLE ČSN EN

Nejlepší ochranou proti požáru je použití stavebních prvků protipožární ochrany. Protipožární řešení na bázi sádrokartonových desek. Nyní, díky aktuálním požadavkům, můžete získat daleko více: Knauf FIREWIN je nová značka pro pasivní požární ochranu. Nová řada výrobků zahrnuje deskové systémy a omítky pro požadavky na různorodou protipožární ochranu.

Podhledy podkroví a střešní konstrukce

Dělící nosné a nenosné stěnové konstrukce

Ocelové a dřevěné prvky

Aquapanel a podlahy

S projektem Vám rádi pomůžeme. FP FRISPO Váš partner pro rekonstrukci a výstavbu.

V rámci projektu Vám rádi poradíme kde a jak zajistit kompletní dokumentaci pro bezproblémový chod Vaší firmy.

 • Vedení knihy úrazů
 • Směrnice při vzniku pracovních úrazů
 • Směrnice pro řidiče motorových vozidel do 3,5 tuny
 • Směrnice pro vydávání osobních ochranných prostředků (OOPP)
 • Vyhodnocení rizik pro jednotlivé profese pro vydávání OOPP
 • Kategorizace prací
 • Vyhodnocení rizik
 • Pracovní řád
 • Dokumentace v rámci pracovnělékařské péče
 • Požární evakuační plán
 • Požární poplachová směrnice
 • Požární řád
 • Řád ohlašovny požárů
 • Požární kniha
 • Stanovení zabezpečení a organizace PO
 • Plán a osnova školení PO
 • Začlenění do kategorie PO
 • Zajištění pravidelných ročních revizí pracovišť.
 • Údržba dokumentace podle legislativy ČR.
 • Asistence při vzniku pracovního úrazu.